ചൊവ്വ മുതല്‍ പുതിയതെരു വരെയുള്ള ഗതാഗതകുരുക്ക് ഉടന്‍ പരിഹരിക്കണം- സോളിഡാരിറ്റി -------- വാതക പൈപ്പ് ലൈന്‍: ജനവാസ മേഖലകളെ ഒഴിവാക്കണം സോളിഡാരിറ്റി-----

Thursday, October 11, 2012

വിറാസ് ഭാരവാഹികള്‍

ÕßùÞØí çµÞç{¼í ÏâÃßÏX 
ÍÞøÕÞÙßµæ{ ÄßøæE¿áJá
çµÞç{¼í ÏâÃßÏX ÄßøæE¿áMßW 2012 -13 ÕV×çJAáU ÕßùÞØí çµÞç{¼í ÏâÃßÏX ÍÞøÕÞÙßµ{ÞÏß ÄÞæÝ ÉùÏáK ÕßÆcÞVjßµZ ÄßøæE¿áAæMGá.å
1)  è¼ØW ¼ÎÞW (æºÏVÎÞX)
2)  ùß×ÞÈ. Ïá (èÕØí æºÏVÎÞX)
3)  ¼Øࢠ®X.Õß (¼ÈùW æØdµGùß)
4)  Ù¢Æ ÙgÞÆí (ç¼Þ.æØdµGùß)
5)  ×áèÙÌí æµ.Õß (èËX ¦V¿íØí æØdµGùß)
6)  ÎáÙNÆí ØWÎÞX ®¢.¿ß.Éß (ØíxáÁaí ®ÁßxV)
7)  µßç×ÞV æµ.Éß (¼ÈùW µcÞÉíxX)
8)1)  ØÞÌßV Éß.Øß (ÏâÃßçÕÝíØßxß ÏâÃßÏX µìYØßÜV)

No comments:

Post a Comment

Thanks