ചൊവ്വ മുതല്‍ പുതിയതെരു വരെയുള്ള ഗതാഗതകുരുക്ക് ഉടന്‍ പരിഹരിക്കണം- സോളിഡാരിറ്റി -------- വാതക പൈപ്പ് ലൈന്‍: ജനവാസ മേഖലകളെ ഒഴിവാക്കണം സോളിഡാരിറ്റി-----

Tuesday, May 14, 2013

ജി.ഐ.ഒ. ഏരിയാവിദ്യാര്‍ത്ഥിനി സംഗമം

 
 ജി.ഐ.ഒ. ഏരിയാവിദ്യാര്‍ത്ഥിനി സംഗമം
 ഉളിയില്‍: സ്ത്രീ സുരക്ഷാ കാമ്പയിന്‍്റെ ഭാഗമായിഇരി"ിഏരിയാജി.ഐ.ഒവിദ്യാര്‍ത്ഥിനി സംഗമം നടത്തി. സംഗമത്തില്‍ഏരിയാപ്രസിഡന്‍്റ്എം.കെ. ശബ്ന അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. "മീഡിയഅറിഞ്ഞതുംഅറിയാത്തതും' എ വിഷയംആസ്പദമാക്കിഐഡിയല്‍കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ വി.കെസാദിഖും, "നിയമസുരക്ഷയും വനിതകളും' എ വിഷയത്തെ അധികരിച്ച്അഡ്വക്കറ്റ് കെ.ഇ.എന്‍ മജീദും ക്ളാസ്സെടുത്തു. സ്ത്രീ സുരക്ഷാ കാമ്പയിന്‍ പ്രമേയംജി.ഐ.ഒജില്ലാ പ്രസിഡന്‍്റ് സി. ഹസ്ന വിശദീകരിച്ചു. ഏരിയാസിക്ര"റിഷഹനാസ്ഇരിക്കൂര്‍, ജില്ലാസമിതിയംഗംസഫ്ലാസ്എിവര്‍സംസാരിച്ചു.

No comments:

Post a Comment

Thanks