ചൊവ്വ മുതല്‍ പുതിയതെരു വരെയുള്ള ഗതാഗതകുരുക്ക് ഉടന്‍ പരിഹരിക്കണം- സോളിഡാരിറ്റി -------- വാതക പൈപ്പ് ലൈന്‍: ജനവാസ മേഖലകളെ ഒഴിവാക്കണം സോളിഡാരിറ്റി-----

Saturday, September 8, 2012

എം.ബി.ബി.എസ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സോളിഡാരിറ്റി സ്കോളര്‍ഷിപ്


എം.ബി.ബി.എസ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക്
സോളിഡാരിറ്റി സ്കോളര്‍ഷിപ്
കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പരിധിയിലെ നിര്‍ധന എം.ബി.ബി.എസ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സോളിഡാരിറ്റി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സ്കോളര്‍ഷിപ് നല്‍കുന്നു. അര്‍ഹരായവര്‍ പ്രസിഡന്‍റ്, സോളിഡാരിറ്റി കണ്ണൂര്‍, കൗസര്‍ കോംപ്ളക്സ്, കണ്ണൂര്‍ എന്ന വിലാസത്തില്‍ ബന്ധപ്പെടണം. 8089808828, 0497 2701988.

No comments:

Post a Comment

Thanks