ചൊവ്വ മുതല്‍ പുതിയതെരു വരെയുള്ള ഗതാഗതകുരുക്ക് ഉടന്‍ പരിഹരിക്കണം- സോളിഡാരിറ്റി -------- വാതക പൈപ്പ് ലൈന്‍: ജനവാസ മേഖലകളെ ഒഴിവാക്കണം സോളിഡാരിറ്റി-----

Tuesday, May 28, 2013

കൗസര്‍ ഇംഗ്ളീഷ് സ്കൂളിന് നൂറുമേനി

കൗസര്‍ ഇംഗ്ളീഷ്
സ്കൂളിന് നൂറുമേനി
കണ്ണൂര്‍: സി.ബി.എസ്.ഇ എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയില്‍ പുല്ലുപ്പികടവിലെ കൗസര്‍ ഇംഗ്ളീഷ് സ്കൂളിന് നൂറുമേനി.
ഇവിടെ പരീക്ഷയെഴുതിയ മുഴുവന്‍ കുട്ടികളും വിജയിച്ചതായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ അറിയിച്ചു.

No comments:

Post a Comment

Thanks