ചൊവ്വ മുതല്‍ പുതിയതെരു വരെയുള്ള ഗതാഗതകുരുക്ക് ഉടന്‍ പരിഹരിക്കണം- സോളിഡാരിറ്റി -------- വാതക പൈപ്പ് ലൈന്‍: ജനവാസ മേഖലകളെ ഒഴിവാക്കണം സോളിഡാരിറ്റി-----

Saturday, October 20, 2012

എം.എല്‍.എ ഫണ്ട്: പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അനുമതി

 എം.എല്‍.എ ഫണ്ട്:
 പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അനുമതി

എ.പി. അബ്ദുല്ലക്കുട്ടിയുടെ ഫണ്ടില്‍ നിന്നും കണ്ണൂര്‍ നിയോജകമണ്ഡലത്തില്‍ 1,23,44,000 രൂപയുടെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കാണ് അനുമതി. 
മുണ്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മര്‍വാര ഹാള്‍ പി.സി റോഡ് ടാറിങ്ങിന് മൂന്നു ലക്ഷം
കാഞ്ഞിരോട് പഴയപള്ളി റോഡിന് മൂന്നു ലക്ഷം 
മായന്‍മുക്ക് പി.സി റോഡ് ചിറമ്മല്‍ കൊട്ടണച്ചേരി ലിങ്ക് റോഡിന് മൂന്നുലക്ഷം 
അച്ചൂന്‍റവിടെ പട്ടേച്ചാല്‍ റോഡ് ടാറിങ്ങിന് മൂന്നു ലക്ഷം
ഏച്ചൂര്‍ കട്ടിങ് കവര്‍ അങ്കണവാടി റോഡ്  ടാറിങ്ങിന് മൂന്നു ലക്ഷം
തലമുണ്ട വായനശാല, വാഴയില്‍ച്ചാല്‍ കനാല്‍ റോഡ് ടാറിങ്ങിന് മൂന്നുലക്ഷം.
മുണ്ടേരി പഞ്ചായത്തിലെ സോഡവളപ്പ് മുണ്ടേരി ഹൈസ്കൂള്‍ റോഡ് ടാറിങ്ങിന് 1.20 ലക്ഷം
മാച്ചേരി ന്യൂ യു.പി സ്കൂള്‍,  കമ്പ്യൂട്ടറും പ്രൊജക്ടറും വാങ്ങുന്നതിന് ഒരുലക്ഷം
തലമുണ്ട എല്‍.പി സ്കൂള്‍, കമ്പ്യൂട്ടറും പ്രൊജക്ടറും വാങ്ങുന്നതിന് ഒരുലക്ഷം
ഏച്ചൂര്‍ മന്‍ഷഉല്‍ ഉലൂം എല്‍.പി സ്കൂള്‍, കാനച്ചേരി കമ്പ്യൂട്ടറും പ്രൊജക്ടറും വാങ്ങുന്നതിന് ഒരുലക്ഷം
മുണ്ടേരി പഞ്ചായത്തിലെ കാഞ്ഞിരോട് പരീച്ചാന്‍റവിട കുണിയില്‍ നുജും റോഡ് ടാറിങ്ങിന് 2,46,000
മുണ്ടേരി ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന് ലാപ്ടോപ്-കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വാങ്ങുന്നതിന് 1.50 ലക്ഷം

No comments:

Post a Comment

Thanks